• Domov
  • Subvencije Eko sklada za električna vozila

Subvencije Eko sklada za električna vozila

Nakup električnega vozila s subvencijami in drugimi ugodnostmi spodbuja tudi država. Pri nakupu električnega vozila ali pri predelavi vozila v električno vozilo tako lahko uveljavljate subvencije Slovenskega okoljskega javnega sklada oziroma Eko Sklada.

Subvencije, ki lahko segajo tudi do 6.000 €, so nepovratne finančne spodbude za naložbo v nakup ali predelavo vozila, ki je po proizvodnji ali predelavi prvič registrirano v Republiki Sloveniji, ter v primeru, da je vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet subvencije.

Do subvencije boste upravičeni:

Vozilo lahko tudi kupite ali predelate v tujini, vendar mora biti za pridobitev subvencije vozilo prvič registrirano po proizvodnji ali predelavi v Republiki Sloveniji, pri tem pa morate biti pozorni, da ne gre za nakup rabljenega električnega vozila v tujini, saj vam v tem primeru ne pripada subvencija.

Vse o pogojih, višini subvencij, izjemah, aktualnih spodbudah in postopku za pridobitev subvencij lahko preberete na spletni strani Eko sklada, ki še opozarja, da je “glede na veliko število prejetih vlog občanov trenutni čas obdelave vloge okrog 6 mesecev, vendar se z izvajanjem naložbe lahko začne že takoj po oddaji vloge na naslov Eko sklada.